top of page
 • Obrázek autoraGabriela

Unikneme trendu on-line přítomnosti?

Skutečnost, že je dnes naprostá většina B2C i B2B zákazníků přítomna na "internetu", je snad už všem dávno jasná. Nebo ne? Unikneme trendu všeobecné on-line přítomnosti a digitalizace nebo máme jako živnostníci, podnikatelé a firmy volbu?


Ano, máme možnost být či nebýt na sociálních sítích, mít nebo nemít web, ukázat nebo neukázat svoje pracovní úspěchy, spokojené klienty a jejich reference nebo dokonce svůj obličej a postavu, fyzickou adresu i část nebo kompletně celé své soukromí.


Otázkou jen zůstává, jaký zvolíme marketing v případě, když se rozhodneme "nebýt on-line". Marketing je totiž s internetem propojený jako siamské dvojče. Vývoj jednoho okamžitě ovlivňuje vývoj a inovace toho druhého a naopak. Kopírují se, navzájem ovlivňují a my to nezastavíme. Můžeme se pouze rozhodnout, zda "být či nebýt". Každá z variant má své výhody a nevýhody stejně jako své důsledky.


Ať už se rozhodnete jakkoliv, myslete alespoň na jedno základní marketingové moudro:

"Buďte tam, kde jsou vaši zákazníci"

Na místech, kde "se nachází" zákazníci, by se měly také nacházet firmy se svými produkty nebo službami. Proč? Protože každý podnikající subjekt chce přece prodávat - byl to jeho důvod vzniku!


Jednou variantou je nefungovat jako podnikatel v on-line světě - ignorovat a nesnášet sociální sítě nebo na ně dávat příspěvky jen sporadicky, neaktualizovat web, nemít uvedeno své jméno na žádných oborových portálech, nebýt na internetu dohledatelný a netvořit svou digitální stopu. Druhou variantou je opak. Výhody a nevýhody obou, závisí na konkrétní situaci a odvětví, ve kterém firma podniká. Níže uvádím některé obecné přínosy nebo negativa.


Nebýt on-line

Výhody

 1. Osobní vztahy s klienty: Když jako podnikatel nejste online, máte větší příležitost rozvíjet osobní vztahy se svými klienty. To může být důležité ve vybraných nebo specifických oborech, kde hraje vztah se zákazníkem zcela klíčovou roli pro fungování a úspěch podnikání.

 2. Nižší náklady: Pokud nejste online, nemusíte platit za webovou stránku, e-mailové kampaně, za marketéra nebo on-line reklamu. To může být výhodné zejména pro menší podniky s velmi omezeným rozpočtem.


Nevýhody

 1. Nízká viditelnost: Pokud netvoříte svou digitální stopu, bude pro vás stále těžší aktivně hledat nové zákazníky, kolegy (nábor zaměstnanců) nebo dodavatele a získávat si jejich důvěru. Stejně tak bude pro všechny účastníky trhu velmi těžké vás najít (myslete na své potenciální zákazníky). Lidé častěji než dříve hledají jakékoliv informace online a na svých mobilních telefonech (uvádí se kolem 70%, přičemž toto číslo každoročně roste).

 2. Omezené možnosti marketingu: Pokud nemáte žádné on-line kanály (nebo jich máte málo a nebo jsou zcela neaktuální), nemůžete využívat moderní nástroje online marketingu, jako jsou reklamy na sociálních sítích, SEO (optimalizace pro vyhledávače) nebo e-mailový marketing. To může vést k omezenému dosahu a účinnosti vašich budoucích marketingových kampaní a jakékoliv reklamní aktivity vůbec. Zvažte také nákladnost ostatních forem reklamy (TV reklama, rádio, tištění a roznos letáků, pouliční plachty, výroba a pronájem billboardů apod.).

 3. Nízká konkurenceschopnost: Pokud vy na internetu nejste, ale váš konkurent tvoří silnou digitální stopu, může mít mnohem větší dosah a být pro vaše potenciální zákazníky viditelnější a důvěryhodnější.

 4. Omezené možnosti růstu vašeho podnikání: Můžete ztrácet příležitosti k získání nových zákazníků, k rozšiřování působnosti do dalších oborů nebo lokalit, k propagaci svých produktů a služeb, k náboru nových kolegů nebo k inovacím a růstu svého podnikání.

 5. Omezené tržní příležitosti: V dnešní době se stále více lidí (potenciálních zákazníků) obrací na online platformy jako Google nebo sociální média, když hledají zboží, službu a informace obecně. Svou on-line nepřítomností přicházíte o jejich nezanedbatelnou část.

 6. Méně možností komunikace se zákazníky: Být on-line vám umožňuje snadno a neustále 24/7 komunikovat se svými zákazníky a získávat zpětnou vazbu, o kterou jinak můžete přijít.


Být on-line

Výhody

 1. Nevýhody bytí off-line jsou výhodami: Všechny výše uvedené nevýhody toho, že nepracujete na své digitální stopě, tvoří výhody, když on-line jste.

 2. Možnost budování značky, flexibilita: Jednou z největších výhod je posilovat značku, flexibilně vytvářet obsah, který oslovuje potenciální zákazníky, udržuje stávající zákazníky a pomáhá všem lépe pochopit vaše hodnoty a poslání.

 3. Aktivní zvýšení prodeje: Vaše aktualizované a zajímavé digitální kanály umožňují nespoléhat se jen na náhodné zákazníky získané prostřednictvím referencí, ale aktivně nabírat a oslovovat nové zákazníky v případě sezónních výkyvů, výprodejů zásob, ekonomických propadů apod.

 4. Řízení reputace: Může se stát cokoliv neočekávatelného, dojít k nějakému nedopatření nebo nedorozumění, pomluvě se strany konkurenta nebo nespokojeného zákazníka, nekalé soutěži, chybě dodavatele apod. Kvalitně vybudované on-line kanály vám pomohou nesnáze překonat, kromě dokumentace vaši historii a úspěchů umožňují vyjádřit vaše vlastní stanovisko k situaci, ochránit vaši značku, reagovat na negativní komentáře a komunikovat s veřejností.

 5. Rychlejší a jednodušší vstup na zahraniční trhy: Online podnikání může mít větší dosah než tradiční podnikání a můžete se snadno dostat k lidem po celém světě.


Nevýhody

 1. Ztráta soukromí: Pokud vytváříte svou digitální stopu, může to znamenat, že sdílíte více informací o sobě, zákaznících, zaměstnancích, dodavatelích nebo obchodních partnerech, což může vést ke ztrátě soukromí všem zúčastněným stranám.

 2. Bezpečnost dat: Se vstupem do digitálního světa se stává každá firma nebo živnostník zranitelnější vůči kybernetickým útokům a zneužití osobních údajů, což může mít následky pro zákazníky a pro firmu samotnou.

 3. Závislost na technologiích: Pokud se spoléháte pouze na digitální technologie, může dojít k omezení vaší činnosti vlivem jejich výpadku nebo selhání.

 4. Ztráta lidského kontaktu: Spoléhání se na digitální interakce může také vést ke ztrátě osobního kontaktu s lidmi a ovlivňovat vzájemné vztahy se zákazníky i zaměstnanci.

 5. Potřeba odborného marketingu: Vytváření digitální stopy může být nákladné a časově náročné. Čím menší podnikání, tím jsou kladeny vyšší nároky na digitální povědomí a odbornost podnikatele.


Názor umělé inteligence

Text níže vygenerovala umělá inteligence na dotaz, zda může podnikatel uniknout aktuálním on-line trendům. Dávám ho sem pro doplnění, srovnání, inspiraci, nadhled, utřídění vlastního obecného názoru na on-line téma i na to, jak mohou technologie pomáhat. Třeba vám to pomůže zvážit další vývoj a nastavení svého "mind-setu".


Je velmi nepravděpodobné, že by podnikatelé úplně unikli online světu a digitalizaci v dnešní době. Digitalizace a online obchodování se staly standardem v mnoha odvětvích a pro mnoho firem a podnikatelů jsou zásadní pro úspěch a přežití na trhu.


Online svět a digitalizace nabízejí podnikatelům a firmám mnoho výhod, jako je širší dosah, snadnější spojení se zákazníky a možnost rychlého a efektivního marketingu. Navíc v době pandemie se online obchodování stalo ještě důležitější pro udržení podnikání naživu.

Samozřejmě, že existují určitá odvětví, kde je digitalizace méně zřejmá nebo obtížnější, ale i v těchto případech mohou být digitální nástroje užitečné pro zlepšení interních procesů a zvýšení efektivity.


Nicméně je důležité si uvědomit, že digitální nástroje nejsou jediným řešením a že tradiční metody a vztahy s klienty stále hrají důležitou roli v mnoha oborech. Proto je důležité najít správnou rovnováhu mezi online a offline přístupem a najít způsob, jak využít digitální nástroje k posílení svého podnikání.


V dnešní době je digitální svět neodmyslitelnou součástí podnikání a podnikatelé, kteří nejsou schopni se v digitálním prostředí pohybovat, mohou mít problémy s konkurenceschopností. Digitalizace nabízí podnikatelům možnosti, jak efektivněji komunikovat se zákazníky, zlepšit procesy a služby a rychleji reagovat na změny v trhu.

V online světě existuje mnoho nástrojů a platforem, které mohou podnikatelům pomoci s různými aspekty podnikání, například s marketingem, prodejem, řízením zásob a financemi. Pokud podnikatelé dokážou tuto digitální infrastrukturu využít efektivně a kreativně, mohou se stát úspěšnými a konkurenceschopnými.
29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page